Erhverv

Foto: Gartner Tidene

Salg

Vores bær håndhøstes fra medio august til ultimo september, – og høstes i den tidlige modning.

Her er bærret mest friskt, syrligt og har højeste kvalitet.

Af hensyn til energiforbrug, rystes bærrene af uden nedfrysning.

Der bruges et lille elektrisk håndværktøj og bærrene køres derefter hjem på gården.

Her blæses bærrene med luft, der renser buskens og bærrets eget støv, insekter, blade og andre urenheder væk.

Bærrene håndsorteres, emballeres og fryses ned indenfor et par timer efter høst, så friskheden i bærret bevares. Nedfrysning skaber herudover en yderligere sødme i bærret.

Vores bær

Det er den færdige vare fra Oversøgård, -vi laver kun den simple, gode råvare.

Vi foretager ingen forarbejdning eller forædling af produkter.

Dette overlader vi til andre, som laver og udvikler fantastisk mad og forædlinger af havtornbær.

Vi er leverandør til Gro Juice, Søbogård, lokale gourmet restauranter, Højsgaard Mikrovineri m.fl.

Økologisk landbrug

Oversøgård har haft anmærkningsfri økologisk jordbrugsproduktion siden 1994.

Råvarer herfra er statskontrolleret med Ø-mærket og med engros Smiley-mærket.

Vi er trygge ved Ø mærkets troværdighed og følger de fire økologiske principper for økologisk jordbrug.

Sundhed

Sundhed er planetens samlede sundhed, og Oversøgårds bidrag hertil kommer især fra pløjefri, gødningsfri produktion samt et stort CO2 optag fra bærbuskene.

Sund

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.
Læs mere

Retfærdighed

Retfærdig

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør bygge på forhold der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.
Læs mere

Retfærdighed omhandler de fælles livsmuligheder, og Oversøgårds bidrag hertil er især opblomstring af den vilde natur med dyr og planter og let adgang for mennesker til områdets smukke natur.

Retfærdig

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør bygge på forhold der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.
Læs mere

Økologi

Økologi er brugen af de økologiske systemer, og når det lykkes flot i vores havtornproduktionen, er fortjenesten skabt på baggrund af havtorns egne naturlige egenskaber.

Økologi

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.
Læs mere

Forsigtighed

Forsigtig

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.
Læs mere

Forsigtighed er beskyttelse af fremtiden med forsigtig adfærd, og på Oversøgård er vi med til at sikre drikkevandet til 1.350 husstande, idet markerne er en del af indvindingsoplandet for grundvandboringer samt sikring af fugle og dyrelivets fred ved regulering af adgangsveje for offentligheden, der ikke går igennem de mest sårbare naturområder.

Forsigtig

Læs mere her
Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.
Læs mere

Events

Høstdag på Oversøgård

Oplev hvordan vi høster og renser havtorn og få en guidet tur i havtornslandskabet. Få indblik i havtorns unikke egenskaber og inspiration til anvendelsen. Smag på bærrene og smag på en havtorndrik. Skær dig en gren med hjem med havtorn. Hør om økologi, og få en oplevelse direkte i hjertet af geopark landskabet.

Pluk selv havtorn på Oversøgård

Du har mulighed for at plukke dine egne havtorn i det smukke havtornlandskab i Veddinge Bakker.
Medbring handsker, beskæresaks og kurv/spand/poser til bærklaserne. Du booker her, registrerer dig ved ankomst i showroomet og vi anviser området for selvpluk. Vejning og mobilbetaling i showroom. Pris. 50 kr. / kg.

Offentliggørelse

Læs mere her
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Tilskuddet til Oversøgård har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
csm_Final_LDP_2020_logo_ebac564436